Învăţăm italiana în mod ludic

Învăţarea prin joc

“Învăţarea prin joc” este o metodă interactivă, ludică şi plăcută, prin care cursantul dobândeşte satisfacţia imediată a rezultatelor obţinute într-un timp relativ scurt.

Această metodă nu se adresează în exclusivitate copiilor, ci încearcă să activeze latura spontană, flexibilă şi creativă a fiecărui individ, indiferent de vârsta acestuia. Stimulat prin abordări interactive, pus în situaţii concrete care îi solicită o mobilitate a gândirii, cursantul va intra într-o zonă confortabilă, lipsită de rigiditatea metodelor didactice tradiţionale.

Aceasta îi va oferi posibilitatea de a deveni permeabil conţinuturilor lexicale şi gramaticale celor mai dificile.
Unul dintre suporturile de curs îl constituie jocul de domino. Acesta conţine 48 de piese ilustrate prin intermediul cărora cursantul reuşeşte să dezvolte o serie largă de mesaje care au drept ţintă o problemă de gramatică (timpurile verbale), lexicală (descrierea unei persoane, hobby-uri, etc.) sau imaginarea unei situaţii din viaţa de zi cu zi.

joc

muzica

Învăţarea prin muzică

Metoda „Învăţăm italiana în mod ludic” constă în abordarea limbii italiene prin gramatică şi lexic , având ca suport texte ale celor mai cunoscuţi cantautori italieni. Din acestea sunt extrase diverse exerciţii şi aplicaţii didactice ludice.
În acest scop, au fost alese aproximativ 30 de melodii, ale căror texte ilustrează problema de gramatică pe care respectiva unitate de învăţare îşi propune să o abordeze. Conform studiilor asupra fenomenelor şi asupra mecanismelor care ţin de procesul de învăţare, asimilarea conţinuturilor se produce în proporţie de 70% atunci când abordarea este una orală, în proporţie de 72% când ea este vizuală şi de 85% în cazul unei abordări audio-vizuale.

Având în faţă textul scris şi ascultând în acelaşi timp, cursantul va beneficia de această ultimă abordare căreia îi va urma etapa de discutare şi de experimentare (prin exerciţii şi conversaţie) a conţinuturilor propuse. Astfel, la finalul cursului, el va interioriza în proporţie de 90% problemele de gramatică şi de lexic propuse.

Învăţarea prin filme

Prin intermediul acesti metode, cursantul primeşte simultan o informaţie auditivă şi o informaţie vizuală. Vizionarea filmelor alese ca suport de învăţare a limbii are ca scop însuşirea, dezvoltarea şi aplicarea competenţelor gramaticale şi lexicale dobândite prin analiza detaliată a filmului.

În acest sens, sunt alese fragmente din filme aparţinând diverselor curente ale cinematografiei italiene, acoperind o plajă largă de teme sociale, politice, psihologice.

Această metodă are trei secţiuni (înainte, în timpul şi după vizionarea filmului) ce oferă o gamă variată de activităţi: de înţelegere, de ascultare, de comunicare orală şi scrisă. Are de asemenea şi un caracter sociocultural, furnizează ample subiecte de conversaţie, îmbinând astfel cele patru abilităţi.

Metoda învăţării limbii italiene prin filme se adresează cursanţilor de nivel avansat.

film

pizza

Învăţarea prin cunoaşterea tradiţiilor culinare italieneşti

Metoda „Învăţăm italiana în mod ludic” constă în dobândirea cunoştinţelor de limbă italiană având drept suport textul reţetelor tipice fiecărei regiuni. Pornind de la acesta se pot studia noţiuni de gramatică şi de lexic care vor fi ulterior dezvoltate în diferite tipuri de exerciţii.

Se va porni de la lectura unor texte care prezintă reţete culinare tipice aparţinând celor 20 de regiuni ale Italiei şi pe baza acestora se vor aplica exerciţii lexicale (fructele, legumele, obiectele din bucătărie, etc) şi gramaticale (de exemplu folosirea imperativului persoana a II a sg. şi pl.). Aceste activităţi vor avea şi un suport vizual stimulant şi atrăgător.

Metoda învăţării prin cunoaşterea tradiţiilor culinare italieneşti se adresează cu precădere cursanţilor de nivel avansat şi se poate completa cu cele două metode precedente, cea a învăţării prin filme şi cea a învăţării prin muzică.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm selectaţi una dintre categoriile de mai sus.